Quản lý XMG trên Cloud Sundray

Ngày đăng: 25/07/2023

Các thiết bị Sundray có thể được cấu hình và quản lý dễ dàng qua Cloud Sundray trên nền tảng di động và web. Bài hướng dẫn này sẽ trình bày cách quản lý thiết bị Sundray trên Cloud Sundray với cả ứng dụng di động và ứng dụng web.

Video cấu hình trên di động:

Video cấu hình trên WebCloud:

Xem thêm các video cấu hình thiết bị Sundray kênh Youtube Oripu.

1. Topology

Sau khi đã cấu hình cơ bản XMG, chúng ta tiến hành quản lý chúng trên cloud, SundrayCloud cho phép quản lý Gateway, Access Point, Switch.

Hình 1: Sơ đồ mạng

2. Sử dụng AppCloud

Bước 1: Kết nối XMG với Internet ở chế độ bộ định tuyến.

Hình 2.1 : Trạng thái XMG đã kết nối internet

Bước 2: Vào Advanced-> Chọn Access Cloud để quét mã QR như hình 2.2

Hình 2.2: Mã QR của thiết bị

Bước 3: Mở ứng dụng SundrayCloud và đăng nhập tài khoản cho Sundray Cloud -> Thực hiện quét mã QR.

Hình 2.3: Đăng nhập App
Hình 2.4: Quét mã QR

Bước 5: Xác nhận SN và MAC sau khi quét QR, ở đây sẽ có 2 lựa chọn:

(1) Add to new Network

(2) Add to have Networks

Hình 2.5: Lựa chọn thêm thiết bị

Lựa chọn (1) Add to new network: Nhập tên mạng mới, chọn group -> Create and add để hoàn tất

Hình 2.6: Thêm thiết bị vào mạng mới
Hình 2.7: Thêm thành công

Lựa chọn (2) Add to have networks: Chọn mạng đã tạo sẵn -> Add to this network.

Hình 2.8: Chọn mạng đã có

Kết quả: Tại trang quản lý kết quả thiết bị đã được kết nối với sundray cloud

Hình 2.10: Thiết bị báo đã kết nối SundrayCloud

3. Thêm thiết bị từ Web CloudSundray

Bước 1: Truy cập địa chỉ icloud.sundray.com.cn và đăng nhập

Hình 3.1: Đăng nhập web CloudSundray

Bước 2: Theo dõi Hình 3.2 và thực hiện (1) Chọn dấu cộng -> Chọn (2) Add a Network nếu bạn muốn thêm thiết bị vào mạng mới hoặc chọn (3) Nếu thêm thiết bị vào mạng có sẵn.

Hình 3.2: Thêm thiết bị

Với lựa chọn “ Add a Network”: (1) Điền tên mạng ->  (2) Chọn group hoặc thêm group mới -> (3) Chọn Next.

Hình 3.3: Tạo mạng mới

Bước 3: Tiến hành thêm thiết bị: (1) Điền tên thiết bị -> (2) SN code -> (3) MAC Address -> (4) Chọn Add, sau đó hoàn tất

Hình 3.4: Nhập thông tin thiết bị

Với lựa chọn “Add device”: (1) Nhấp chọn các mạng có sẵn ->(2) Chọn Save -> (3) Chọn Next và tiến hành như Bước 3.

Hình 3.5: Chọn mạng muốn thêm thiết bị vào

Bước 4: Kiểm kết quả sau khi thêm: Thiết bị trạng thái “Online” trong Device List

Hình 3.6: Thêm thành công

4. Quản lý thiết bị trên Cloud

Ở phần Network Overview có các mục giúp người quản trị dễ dàng quản lý thiết bị như:

Network Status: Cho phép theo dõi số lượng, trạng thái, tình trạng thiết bị,..

Hình 4.1: Trang Network Status

Networks Service List: Quản lý các mạng đã được tạo: thêm, xóa, sửa quyền quản lý,…

Hình 4.2: Trang Network Service List

Networks Device: Cho phép quản lý chi tiết các thiết bị trong group, mạng: (1) Gateway, switch,AP

(2) Quản trị viên có thể thực hiện cấu hình thiết bị trên cloud bằng cách chọn “Advanced settings”

Hình 4.3: Trang Networks Device

Network Alarm: Thông báo và ghi lại khi có bất cứ thay đổi trong mạng.

Hình 4.4: Trang Network Alarm

Network Service sẽ phần tổng quan quan trọng nhất nó bao gồm các phần nêu trên.

Chọn (1) Device info để xem thông tin thiết bị -> (2) Chọn Gateway xem thông tin các Gateway -> (3) Danh sách các Gateway được hiển thị

Để quản lý chi tiết Gateway nhấp chọn tên Gateway (4) -> Chuyển sang trang quản lý chi tiết.

Hình 4.5: Quan sát trực quan các thông tin thiết bị

Trang quản lý chi tiết: Cho phép theo dõi CPU, RAM sử dụng, các interface, WLAN, Log,…Để cấu hình cho Gateway chọn “ Gateway configuration”.

Hình 4.6: Xem chi tiết thiết bị

Trang cấu hình Gateway mở ra cho phép quản trị viên có thể cấu hình từ xa.

Hình 4.7: Trang cấu hình từ Cloud

Topology thông minh: Với các Gateway version 3.1.0 thì sợ đồ mạng khi sử dụng các thiết bị của sundray sẽ được hiển thị trong phần Topology Information để dễ dàng quản lý và theo dõi.

Hình 4.8: Sơ đồ mạng thông minh

Copyright © 2023 Oripu. All Rights Reserved. Developed by Oripu

Liên Hệ