Về chúng tôi

Công ty TNHH Oripu (Việt nam) là công ty chuyên phân phối và cung cấp dịch vụ cho các sản phẩm CNTT-TT. Công ty cam kết cung cấp các dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp, hỗ trợ kỹ thuật tinh xảo, sản phẩm hiện nhẹ đa dạng hỗ trợ trọn gói cho tất cả các đối tác đạt được thành tựu lớn là châm ngôn kinh doanh lý tưởng cơ bản

Về chúng tôi

CÔNG TY TNHH ORIPU

Công ty TNHH Oripu (Việt nam) là công ty chuyên phân phối và cung cấp dịch vụ cho các sản phẩm CNTT-TT. Công ty cam kết cung cấp các dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp, hỗ trợ kỹ thuật tinh xảo, sản phẩm hiện nhẹ đa dạng hỗ trợ trọn gói cho tất cả các đối tác đạt được thành tựu lớn là châm ngôn kinh doanh lý tưởng cơ bản

Sundray X-LINK

Sundray Technology Co., Ltd. is a wholly-owned subsidiary of Sangfor Group

Sundray's mission is to make connection simpler, securer and more valuable. To build a fully connected future, Sundray are dedicated at the development and application of enterprise Wi-Fi, Smart Switch and IOT.
According to the data from IDC, Sundray Wireless ranked third in the Chinese enterprise WLAN market in the first quarter of 2018.

Xem thêm

Copyright © 2023 Oripu. All Rights Reserved. Developed by Oripu

Liên Hệ