Cấu hình cơ bản Gateway XMG

Ngày đăng: 21/07/2023

Các Gateway Sundray là các router đa dịch vụ gồm nhiều chức năng: firewall cơ bản, quản lí AP, cân bằng tải, QoS, xác thực không dây,…Cấu hình đơn giản, dễ dang quản lý trên Cloud.

Video hướng dẫn cấu hình Gateway XMG:

Xem thêm các video hướng dẫn tại đây.
Để cấu hình cơ bản Gateway XMG, ở bài này sẽ sử dụng XMG 3200 và thiết lập sơ đồ mạng như hình bên dưới.

Mô hình mạng cấu hình XMG

1. Cấu hình khởi đầu XMG

Cổng WAN của XMG sẽ kết nối với Internet, các cổng LAN kết nối với switch và máy tính. Sau khi máy tính đã được kết nối với XMG, mở trình duyệt truy cập địa chỉ IP: https://192.168.68.1 chọn ngôn ngữ và đặt mật khẩu.

Hình 2: Giao diện bắt đầu

Có 2 chế độ ứng với 2 topology:

Hai chế độ của Gateway XMG
Hình 3: Mô hình mạng ứng với chức năng

Chọn phương thức kết nối WAN: PPPoE, IP động hoặc IP tĩnh.

Hình 4: Cấu hình cổng WAN

Cài đặt WLAN

Hình 5: Thiết lập nhanh WLAN

Tiếp theo phần Optimization bạn có thể Next chưa cần quan tâm tới lúc này.

Đợi hệ thống tự động kiểm tra tín hiệu internet, WLAN, số Aps được tự động quản lý.

Hình 6: Hệ thống kiểm tra kết các thiết lập

Có 2 tùy chọn:

Hình 7: Lựa chọn kết nối cloud

Giao diện trang quản lí XMG trên mạng cục bộ sau khi đã hoàn tất. Phần quản lý XMG trên Sundray Cloud được hướng dẫn tại đây.

Giao diện trang quản lý của Gateway
Hình 8: Giao diện XMG ở chế độ Integrated Mode

2.Cấu hình Local Subnets

Mặc định trên các cổng LAN của XMG sẽ thuộc vlan 1 và có IP là “192.168.68.1”. Để có thể thay đổi và thêm các lớp mạng trên các interfaces thì chúng ta sẽ qua phần cấu hình Network Options.

Cấu hình Local subnet gateway XMG
Hình 9: Cấu hình Local Subnets

Các bước thực hiện như Hình 9: (1) Local Subnets -> (2) Chọn New hoặc chọn các VLAN đã tạo sẵn và chỉnh sửa ->(3) Thiết lập các thông số Subnet.

3.Cấu hình interfaces trên XMG

Cấu hình interface Gateway XMG
Hình 10: Cấu hình Interfaces

Tại Network Options và chọn (1) Interface Management -> (2) Chọn Interface muốn cấu hình ->(3) Cấu hình các thông số: Có 2 chế độ là mode access và mode trunk.

4.Cấu hình NAT

Hình 11: Cấu hình NAT

Để cấu hình NAT ta tiến hành các bước: Tại Network Options và chọn (1) NAT -> (2) Chọn Destination NAT -> (3) Chọn New ->(4) Cửa sổ Add Destination NAT Rule mở, thiết lập các thông số.


Copyright © 2023 Oripu. All Rights Reserved. Developed by Oripu

Liên Hệ