• Địa chỉ

    120 Đường số 10, Khu đô thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thành Phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

  • Điện thoại

    Tiếng Việt: +84 0286.6706123 中文:+84 769881688

  • E-mail

    service@oripu.com

Copyright © 2023 Oripu. All Rights Reserved. Developed by Oripu

Liên Hệ