OR-20

 

 

 

– ORIPU OR-20 là kẹp cửa hợp kim nhôm, có khóa chốt điện để lắp vào cửa kính không khung bên dưới.

Mô tả

– ORIPU OR-20 là kẹp cửa hợp kim nhôm, có khóa chốt điện để lắp vào cửa kính không khung bên dưới.

Sản phẩm mới nhất

OR-280LED

OR-280

OR-280ZL

OR-280Z

Copyright © 2023 Oripu. All Rights Reserved. Developed by Oripu

Liên Hệ