OR-280Z

 

 

 

Giá đỡ cho khóa chốt điện từ ORIPU OR-280Z

– Giá đỡ khóa từ hình chữ Z, thích hợp cho cửa mở quay vào trong có lắp đặt khóa từ 280kg.

Mô tả

Giá đỡ khóa từ hình chữ Z, thích hợp cho cửa mở quay vào trong có lắp đặt khóa từ 280kg.

Sản phẩm mới nhất

OR-280LED

OR-280

OR-280ZL

OR-280Z

Copyright © 2023 Oripu. All Rights Reserved. Developed by Oripu

Liên Hệ