Tạo Wifi Marketing Với CloudSundray

Ngày đăng: 29/08/2023

Để có thể tạo wifi marketing bằng Captive portal bạn cần thực hiện cấu hình cơ bản XMG và AP Sundray như ở các hướng dẫn trước. Khi Gateway XMG và AP đã hoạt động chúng ta sẽ tiến hành chứng thực không dây qua Cloud Authentication của Sundray.

1. Đăng nhập và kích hoạt Cloud Authentication

Đăng nhập tài khoản CloudSundray và click Cloud Authentication nếu hiện thông báo chưa kích hoạt tính năng này vui lòng liên hệ với kỹ thuật Oripu để được hỗ trợ.

Nếu đã kích hoạt thì trang cài đặt xác thực sẽ được mở ở tab mới:

2. Tạo Guest Authentication Type

Tiến hành tạo kiểu xác thực cho khách: (1) Chọn User Authenticaition -> (2) Guest Authentication Type -> (3) New để tạo mới ->(4) Đặt tên -> (5) Chọn loại phương thức xác thực (SMS,Voucher,Click-Though) -> (6) OK.

Ở đây có 3 phương thức xác thực:

Để tạo Voucher tìm tới mục Voucher Code, nhập hạn và số lượng thiết bị có thể sử dụng và nhấp Generate Ticket

3. Thiết lập chuyển hướng sau khi kết nối Wifi Marketing

Sau khi khách hàng đã nhập số điện thoại để lấy code, xem quảng cáo,..hoàn thành các bước để kết nối thì chúng ta có thể chuyển hướng tới một đường dẫn mà công ty muốn quảng bá như: trang facebook, website công ty, kênh youtube, kênh tiktok,..thì chúng ta sẽ thực hiện:

(1)  Tìm tới Fan Attraction and Traffic Forwarding -> (2) chọn New ->Chọn (3) App hoặc (4) Web tương ứng với hộp thoại (5) và (6) mở điền linh hoặc lựa chọn app và điền id app.

4. Tạo OAUTH service

Tạo OAUTH Service: (1) Authentication -> (2) OAUTH Service -> (3) New ->(4) Đặt tên

(5) Chọn kiểu xác thực Guest Authentication

(6) Tùy chỉnh và lựa chọn Captive Portal: Có sẵn 7 trang mẫu cho bạn tùy chỉnh

(7) Chọn kiểu xác thực đã tạo ở phần trước (mục 2)

Ở đây có 2 tùy chọn tùy theo mục đích quảng bá:

(8) Trang web, app sẽ chuyển hướng sau khi kết nối thành công trên thiết bị mobile.

(9) Trang web sẽ chuyển hướng sau khi kết nối thành công trên thiết bị không phải mobile (máy tính,máy tính bảng,..)

Cuối cùng nhấp OK.

Sau đó APP ID/App Secret hiện ra, nhấp Clone để copy. Hoặc có thể nhấp vào View để xem

5. Cấu hình trên Gateway

Sau khi đã tạo thành công OAUTH service quay về trang cấu hình Gateway: Tìm tới (1) Authentication -> External Auth Service ->(3) New chọn SundrayCloud Authentication Server -> (4) Đặt tên và paste APP ID/APP Secret đã copy vào là OK

Tạo WLAN với kiểu xác thực mới khởi tạo: Trên XMG chọn (1) WLAN -> (2) New -> (3) Tên WLAN

(4) Auth Type sẽ chọn Web Authentication

(5) database source chọn server đã tạo

Kết nối wifi và xem kết quả:

Wifi marketing
Wifi marketing Sundray.

Thông tin số điện thoại nhận voucher được lưu lại:

SMS xác thực

Copyright © 2023 Oripu. All Rights Reserved. Developed by Oripu

Liên Hệ