Cấu hình Loadbalancing và Smart QoS trên XMG

Ngày đăng: 30/10/2023

1. Cấu hình Loadblancing

Để cấu hình Loadblancing trên XMG chúng ta sẽ thiết lập 2 WAN trở lên.

Vào Network Options -> Interface Management -> chọn WAN cần thiết lập: Nhập thông số Outbound, Inbound Bandwidth như theo gói cước của nhà mạng.

Tiếp theo chọn sang Load balancing -> tích vào Enable load balance.

Tại đây sẽ có 2 tùy chọn: Chọn User-based (tượng tự IP-based) nếu các dịch vụ bạn sử dụng có tính bảo mật cao như các dich vụ của ngân hàng.

Chọn Session-based nếu nhu cầu chủ yếu là truy cấp internet, download.

Cuối cùng tùy chọn Load line.

2. Cấu hình Smart QoS đơn giản

Trên thiết bị Sundray XMG việc cấu hình QoS cực kì đơn giản với chức năng smart QoS.

Vào Smart QoS -> chọn Line Bandwidth -> tích chọn Enable smart QoS

Cấu hình Bandwidth Channel, trong phần smart QoS chọn Bandwidth Channel -> New ->Thiết lập các thông số:

Type: tùy chọn giới hạn hoặc đảm bảo bandwidth.

Target Line: Tùy chọn WAN

Applicantion Role: Tùy chọn role đã thêm trước.

Application: Chọn các ứng dụng, dịch vụ

Cuối cùng chọn Destination, lịch áp dụng, giới hạn và mức đảm bảo bandwidth.


Copyright © 2023 Oripu. All Rights Reserved. Developed by Oripu

Liên Hệ