Cấu hình AP Sundray lên Cloud

Ngày đăng: 28/08/2023

AP Sundray có thể cấu hình độc lập và thêm lên cloud ở chế độ FAT mode, cho phép triển khai không cần tới các WAC. Cấu hình nhanh và dễ dàng quản lý trên CloudSundray.

Video cấu hình AP Sundray:

1. Topology

Mô hình cài đặt cấu hình AP Sundray
Hình 1: Mô hình cấu hình AP Sundray

2. Chuyển FIT mode sang FAT mode

Để có thể thay đổi chế độ hoạt động của XAP Sundray vui lòng tải phần mềm tại đây.

Sau khi tải về các cài đặt các bạn mở phần mêm troubleshoot.exe lên và quét thiết bị.

Sau khi xác định được XAP chúng ta thực hiện chuyển sang FAT mode theo các bước:

(1) Tích chọn thiết bị -> (2) Chọn Tool ->(3) Change Mode và nhập password mặc định là admin.

Hộp thoại Chang Mode mở ra: (4) Tích chọn Change mode ->(5) Chọn Fat model -> (6) Chọn ngôn ngữ cuối cùng (7) Nhấp OK đợi XAP khởi động lại.

Chuyển FAT mode cho AP Sundray

3. Thêm AP lên Cloud Sundray

Đăng nhập vào https://icloud.sundray.com.cn/ bằng tài khoản của bạn và tiến hành thêm XAP:

(1) Network Service -> (2) Chọn mạng muốn thêm vào -> (3) Add device -> (4) Điền thông tin SN, MAC của AP -> (5) Add -> Cuối cùng (6) Finish và đợi thiết bị khởi động lại.

4. Cấu hình XAP sau khi đã thêm vào Cloud Sundray

Điểu chỉnh RF cho AP: (1) Build-in configuration ->(2) Điều chỉnh các thông số Netword protocol, channel, channel bandwidth,..cuối cùng chọn (3) OK.

Cài đặt RF cho AP Sundray

Đi tới trang cấu hình chi tiết nhấp chọn Advanced Settings.

Tại đây người quản trị có thể cấu hình WAN, LAN, tạo thêm Subnet,…

*Lưu ý: Nếu AP ra internet thông qua router và router đang cấp DHCP bạn phải tắt DHCP trên XAP.

Để tạo WLAN: (1) Chọn tab WLAN -> (2) New -> Hộp thoại (3) New WLAN mở lên, thiết lập các cài đặt và (4) chọn OK.

Tạo WLAN trên Cloud

Copyright © 2023 Oripu. All Rights Reserved. Developed by Oripu

Liên Hệ