OR-C01

 

 

 

Điều khiển từ xa ORIPU OR-C01

– ORIPU OR-C01 là điều khiển truy cập từ xa đặc biệt.

– Khoảng cách điều khiển: 50 mét.

– Với hai điều khiển từ xa, có thể tăng khoảng cách.

Mô tả

Điều khiển truy cập từ xa đặc biệt, với hai điều khiển từ xa, có thể tăng khoảng cách.

Sản phẩm mới nhất

OR-280LED

OR-280

OR-280ZL

OR-280Z

Copyright © 2023 Oripu. All Rights Reserved. Developed by Oripu

Liên Hệ