Cấu hình cơ bản Switch Sundray

Ngày đăng: 24/08/2023

Video cấu hình Switch Sundray:

Xem thêm các video cấu hình tại đây.

1. Topology

Kết nối PC với Switch Sundray qua cổng Manage hoặc GE thông thường.

Sơ đồ kết nối PC và Switch Sundray

2. Đăng nhập WebGUI

Có 2 cách kết nối để tới WebConfig của Switch Sundray

Với các swtich có cổng Manage thì địa chỉ mặc định của cổng này là: https://192.168.0.1

Với các switch không có cổng Manage thì người quản trị có thể kết nối với Switch Sundray qua cổng GE thông thường và truy cập địa chỉ: https://192.168.1.10

Username/password mặc định là admin/admin, khi đăng nhập lần đầu hệ thống sẽ yêu cầu đặt lại mật khẩu mới.

Đăng nhập WenGUI Switch Sundray

Giao diện WebGUI của Switch : Status Port, Uptime,…

Giao diện WebGUI Switch Sundray

3. Cấu hình Port Switch

(1) Chọn Port Management -> (2) Port -> (3) Chọn 1 hoặc nhiều port muốn cấu hình -> (4) Type chọn Layer 2 hoặc Layer 3

(5) Nếu bước 4 chọn Layer 3 thì tùy chọn nhận IP động hoặc nhập IP tĩnh, nếu chọn layer 2 ở bước 4 thì switch port có 3 mode: Access, Hybrid, Trunk sau đó nhập VLAN muốn gán -> (6) Nhấp OK

Cấu hình port Switch Sundray

4. Cấu hình VLAN

Chọn (1) Communication -> (2) VLAN Interface -> (3) Add ->(4) Đặt địa chỉ IP -> (5) Cấu hình DHCP tùy chọn -> (6) OK.

Cấu hình VLAN Switch Layer 2, Layer 3

4. Cấu hình định tuyến

Cấu hình default route:

Chọn (1) Route Management -> (2) Static Route ->(3) Add -> Điền các thông tin cấu hình (4)

Định tuyến Switch Layer 3 Sundray

Ngoài ra Switch Sundray còn hỗ trợ các giao thức định tuyến: RIPv1, RIPv2, OSPF

Nếu hiện thông báo default route đã tồn tại chúng ta cần bỏ chọn “Obtain default gateway and add to route list”

Tắt định default route trên VLAN 1 Switch Sundray

6. Reset Password Switch Sundray

Để reset password của Switch Sundray cần kết nối máy tính với cổng console trên Switch: Thay đổi Speed có trị 115200

Vào giao diện dòng lệnh: Gõ “reset_pwd” và enter, nhập “y” để xác nhận reset, quá trình reset và khởi động lại sẽ mất vài phút.

Reset password Switch

Copyright © 2023 Oripu. All Rights Reserved. Developed by Oripu

Liên Hệ